Därför Uppmärksammar Ung Vänster IDAHOT

Idag är det den Internationella Dagen mot homo- och Transfobi (IDAHOT). Denna dag finns till för att uppmärksamma hur långt vi har kommit i kampen för HBTQ-personers rättigheter, men även för att uppmärksamma vad vi har kvar att göra.

Under 2000-talet har HBTQ-kampen vunnit många juridiska segrar i Sverige. Därbland rätten att få skaffa barn och att ingå äktenskap. Transpersoner tvingas inte heller längre att tvångssteriliseras vid en könskorrigering, men än det finns mycket kvar att göra. Trots att du som transperson kan få hjälp att genomgå en könskorrigering så ser möjligheterna väldigt olika ut beroende på vart du bor. Det finns också en stor okunskap inom vård och skola som bidrar till att HBTQ-personer diskrimineras och osynliggörs. Vi lever fortfarande i ett heteronormativt samhälle som förväntar sig att du är heterosexuell och identifierar dig med ditt biologiska kön. Därför är det inte heller så konstigt att ohälsan hos HBTQ-personer är väldigt stor, och framförallt hos transsexuella.

 Det ska vara en självklarhet att alla i Sverige, oavsett sexuell läggning eller könstillhörighet, ska har samma rättigheter och möjligheter. Därför är det viktigt att fortsätta driva kampen mot nya mål och segrar. Vi måste ha en bättre utbildad vård och skola där vi inte förväntas vara heteronormativa cispersoner och där vi alla känner oss trygga. Alla transpersoner måste ha samma möjligheter till den vård som önskas, och det är obegripligt att transsexualism fortfarande räknas som ett sjukdomstillstånd.

 Dagligen utsätts HBTQ-personer för hot och våld och Sverige utvisar personer som  riskerar förföljelse och dödsstraff på grund av sin sexuella läggning eller könstillhörighet. Vi måste vara ett föregångsland i HBTQ-frågor och då är den internationella kampen minst lika viktig. Därför uppmärksammar Ung Vänster IDAHOT den 17 maj – vi minns våra segrar, men framför allt så laddar vi om för nya!

Ung Vänster Skövde

Annonser

VI TAR KAMPEN FÖR ALLA TJEJERS RÄTT TILL TRYGGHET

Mallförslag

Bakgrund:
Det är dags för Skövde kommun att ta sexualiserat våld på allvar.

Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem. En av tio tjejer väljer att inte gå ut på kvällen, en av fyra känner sig otrygga i sitt eget bostadsområde. 99 procent av de som döms för våldtäkt är män, och 98 procent av de offren är kvinnor. Under 2014 har nya undersökningar visat att var femte tjej på högstadiet har blivit utsatt för sexuella trakasserier.

Samtidigt tog frågor om jämställdhet en hel del utrymme i det senaste valet, och för första gången på länge tar även frågor som rör mäns våld mot kvinnor plats i samhällsdebatten. Detta är en positiv utveckling. Partier från många håll lovade innan valet i september att arbeta med jämställdhetsfrågor – nu är det upp till bevis och nu krävs mer än fina ord. För att bryta mäns makt över kvinnors kroppar krävs konkret förändring. Därför kräver Ung Vänster Skövde feministiskt självförsvar i skolan.

Feministiskt självförsvar är en praktik som ger oss tjejer verktyg för att slå tillbaka och ta makten över våra liv. Det handlar om att lära sig att försvara sig och att tillsammans lägga skulden där den hör hemma. Självförsvaret är något som kan införas direkt och omedelbart ge konkret förändring i tjejers liv.

På flera håll i landet, som i Umeå och på Hisingen i Göteborg, har feministiskt självförsvar redan införts i skolan och blivit tillgängligt för flera hundra unga tjejer. Det är fullt möjligt att genomföra även här i Skövde. Det finns gott om utbildade instruktörer i feministiskt självförsvar, för kommunen handlar är det bara om politisk vilja. Att ta tjejers vardagsrädsla på allvar.

Det rör sig om ett samhällsproblem som i grunden handlar om unga tjejers makt. Över sina kroppar och sina liv. Samhällsproblem är politiska, inte individuella. Politiken behöver ta mäns våld mot kvinnor på allvar och till att börja med att ge tjejer verktyg att möta sexuella trakasserier, vardagsrädsla och allvarliga övergrepp. Feministiskt självförsvar skapar ett rum där skulden läggs på förövaren och där tjejer får verktyg att försvara sig, och är en praktik som utmanar det sexualiserade våldet och mäns makt över kvinnors kroppar.

Tjejers vardagsrädsla och mäns våld mot kvinnor är politiska problem som kräver politiska lösningar. Ung Vänster Skövde kräver att tjejer får verktyg för att ta makten över sina liv – vi kräver feministiskt självförsvar i skolan nu.

 

Mailförslag till Gustaf:
Skicka mailet till: gustaf.olsson@skovde.se

”Bäste Gustaf Olsson,

Sverige är ett patriarkalt samhälle, så också Skövde. Tjejer och kvinnor tvingas leva med det konstanta hotet från mäns sexuella våld. En av tio tjejer väljer att inte gå ut på kvällen, av rädsla för vad som kan hända. Nittionio procent av de som döms för våldtäkt är män, nittioåtta procent av offren är kvinnor. Vi i Ung Vänster kämpar för ett jämställt samhälle så väl på nationell som på lokal nivå. En del i vår kamp är det feministiska självförsvaret. Så länge vi lever i en patriarkal värld så finns tyvärr behovet, för tjejer, att kunna försvara sig.

Så väl i Umeå som på Hisingen i Göteborg har det införts feministiskt självförsvar i skolorna. Vårt förslag är att även Skövde skall erbjuda detta, för att ge tjejer möjligheten att ta makten över sina liv.

Mäns våld mot kvinnor är ett enormt samhällsproblem. Ett politiskt, inte individuellt problem som kräver insatser på alla nivåer i samhället. Genom att erbjuda feministiskt självförsvar kan Skövde kommun aktiv bidra till ett säkrare samhälle.
I självförsvaret ingår ett flertal olika saker som kan vara bra för unga tjejer att känna till, det handlar inte bara om att slå tillbaka. En del av självförsvaret är ett bättre självförtroende och att lägga skulden där den hör hemma.

Ung Vänster Skövde har utbildade självförsvarsinstruktörer och hjälper gärna till med att organiserar självförsvaret på skolorna eller hjälpa Er att kontakta andra organisatörer.

Enligt Skövde kommuns hemsida arbetar kommunen aktivt för jämställdhet. Feministiskt självförsvar anser vi, är en naturlig del av det arbetet.

Femtio procent av kommunens medborgare skall inte behöva känna sig osäkra i sitt eget bostadsområde bara för att de är kvinnor. De skall kunna känna sig trygga när de går hem från någon restaurang på St.Sigfridsgatan nattetid.

Tjejers vardagsrädsla och mäns våld mot kvinnor är politiska problem som kräver politiska lösningar. Ung Vänster Skövde kräver att tjejer får verktyg för att ta makten över sina liv – vi kräver feministiskt självförsvar i skolan nu.

Mer information kan Ni hitta på http://www.ungvanster.se/om-oss/feministiskt-sjalvforsvar/

Vänligen,
[ditt namn]”

SOCIALA MEDIER / SPRIDNING
Vill du även hjälpa till att sprida ordet så finns här en .pdf att ladda ned och skriva ut/dela på sociala medier mm.
affisch.pdf

Motaktion SD Skövde

motaktion i skövde 21/8 2014Torsdagen den 21/8 hade Ung Vänster Skövde samlats utanför kulturhuset i Skövde för att ha en stilla motaktion mot SD Skövdes föreläsning om islam.

Ung Vänster Skövde menar att det är skrattretande att ett uppenbart rasistiskt parti ska hålla i en föreläsning om islam där det är omöjligt för dem att vara opartiska. Det visade sig också snabbt att föreläsningen var av rasistisk smörja (surprise surprise) och ett flertal personer lämnade föreläsningen innan den var klar.

”Extremvänstern” som stod lugnt med sina plakat frågade vid ett tillfälle om det bjöds på järnrör. Hanna Wigh (ordförande SD Skaraborg) utbrast att det nog inte gjorde det, men att några av oss däremot såg ut att vara utrustade med sådana – Vad hon syftade på är oklart.

När föreläsningen drog igång runt 19-tiden gick Ung Vänster Skövde och värmde sig med te och kaffe medan ett antal andra aktivister bland annat F! stod kvar.

Nyhetslänkar:
http://sla.se/skovde/article1624366.ece
http://www.skovdenyheter.se/artikel/123483/sd-mote-om-islamism (Observera originalrubriken i länken och sedan den nya rubriken om surströmming…)

VI HAR VALT SIDA

Politik handlar om att välja sida. På valdagen handlar valet om att antingen vara ett land där klassklyftorna fortsätter öka, eller så ser vi till att driva igenom en politik för jämlikhet och rättvisa. Sverige kan vara ett land med hög arbetslöshet och otrygga anställningar, eller så sätter vi ungas rätt till trygga jobb i första rummet. Vi kan välja att vara ett land där orättvisorna mellan män och kvinnor fortfarande är stora, eller så genomför vi en feministisk offensiv för jämställdhet.

Skattesänkningarna, vinsterna i välfärden och den otrygga arbetsmarknaden gynnar överklassen och sker på bekostnad av alla oss andra. Men vi kan välja att bygga bort bostadsbristen, se till att alla har rätt till en bra utbildning och rusta upp välfärden. Sverige kan fortsätta vara ett land för överklassen – eller så bygger vi ett Sverige för oss unga där vi har trygghet i vardagen och makt över våra egna liv.

Jag vill förändra samhället. Jag vill ha mer vänsterpolitik och mindre klassklyftor. Därför är det viktigt att det är många som röstar vänster den 14 september, men det krävs också att fler organiserar sig för förändring i sin vardag. För förändring till det bättre har aldrig kommit utan att många människor gått ihop och kämpat tillsammans.

Ung Vänster Skövde

– Ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt ungdomsförbund.